NASI SPECJALIŚCI

Agnieszka Wilczewska

Diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem stanów przedcukrzycowych, cukrzycy, hipoglikemii oraz insulinooporności, a także SIBO. Na co dzień pracuje w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. >>>

Weronika Walęcik-Kot

Ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2011 r., studia podyplomowe na SWPS i WUM oraz w 2020 r. specjalizację z chorób wewnętrznych. Jest jednym z pierwszych lekarzy w Polsce specjalizujących się w SIBO, zajmuje się też nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (IBD), chorobami autoimmunologicznymi i neurodegeneracyjnymi. >>>

dr n. med. Justyna Jessa

Doświadczony dietetyk kliniczny, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w prowadzeniu kobiet w ciąży, małych dzieci, a także pacjentów z chorobami metabolicznymi i autoimmunologicznymi oraz SIBO. W Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w ramach doktoratu badała bezpieczeństwo stosowania diet eliminacyjnych u dzieci z autyzmem. >>>

DR HAB. N. MED. ANNA SZYMAŃSKA

Kardiolog w trakcie specjalizacji z hipertensjologii, specjalista w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Jest certyfikowanym echokardiografistą Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Na co dzień pracuje w II Oddziale Kardiologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego oraz jako adiunkt w Klinice Chorób Serca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

dr n. med. Olga Rostkowska

Absolwentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła program specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, zrealizowany w Klinice Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

BEATA MITRĘGA-KORAB

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie na Wydziale Lekarskim. W 1986 r. ukończyła specjalizację z chirurgii ogólnej I st., chirurgii onkologicznej i otolaryngologii I st.

Aliaksei Levashou

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej i zdrowia. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychotraumatologii. Jest również dyplomowanym coachem - ukończył studia podyplomowe "Coaching w Organizacji" na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizując się w coachingu w organizacji. W swojej

Olga Zagrebaeva

Ginekolog, ukończyła studia doktoranckie na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym. Kształciła się także w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień pracuje i zdobywa doświadczenie w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka.

dr n. med. Maria Boczar

Ukończyła studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1994 roku jest specjalistą I stopnia, a od 2002 - specjalistą chirurgii dziecięcej II stopnia. W 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Od 1999 roku pracuje w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka - Oddział Ogólnochirurgiczny i Chirurgii Noworodka. >>>

Andrzej Nykaza

Starszy Asystent Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej oraz absolwent Studium Doktoranckiego Wojskowego Instytutu Medycznego, gdzie zajmował się m.in. przewlekłą niewydolnością żylną, a obecnie w ramach pracy doktorskiej - następstwami interwencji wewnątrznaczyniowych na układzie tętniczym kończyn dolnych. >>>

Jarosław Cała

Specjalista chirurgii od 2015 roku, ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wieloletnie doświadczenie zdobywał m.in. na oddziałach chirurgicznych w szpitalach warszawskich. Diagnozuje, leczy i wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, proktologii i endokrynologii. >>>

dr n. med. Łukasz Talarek

W 2001 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. W 2004 r. obronił tytuł doktora nauk medycznych z zakresie medycyny. Od 2010 roku jest specjalistą chirurgii klatki piersiowej. Na co dzień pracuje w Klinice Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii w Warszawie. >>>

Anna Słoniewska

Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii onkologicznej. W latach 2005-2012 była Asystentem w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, obecnie pracuje w Centrum Radioterapii Szpitala MSWiA w Warszawie oraz w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie. >>>

Agnieszka Misiołek

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi. W 2000 roku ukończyła specjalizację z psychiatrii I stopnia, a 2005 roku zdała egzamin specjalizacyjny z psychiatrii II stopnia. Podnosząc swoje kompetencje ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Manager Służby Zdrowia Neuropsychologia Kliniczna. >>>

dr n. med. Paweł Wareluk

Specjalista medycyny nuklearnej, ultrasonografista. Posiada 20-letnie doświadczenie w badaniach USG ogólnych oraz dopplerowskich.

Agnieszka Maksymiuk-Kłos

Absolwentka Białostockiego Uniwersytety Medycznego. W 2019 roku otrzymała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a 2023 roku ukończyła specjalizację z endokrynologii otrzymując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji z endokrynologii. Na co dzień pracuje jako starszy asystent w Zespole Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w

Michał Świder

Ukończył studia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Autor wielu prac naukowych i uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Pracował na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. >>>

Michał Kozub

Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Jest wykładowcą w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada dyplom Europejskiej Izby Specjalistów Radiologów (European Diploma in Radiology). >>>

Wawrzyniec Bakalarski

Specjalizuje się w badaniach obrazowych, w szczególności USG sutka, tarczycy i jamy brzusznej, interesuje się całościowo zdrowiem pacjenta, w tym objawami ze strony układu pokarmowego, np. SIBO. Ma wieloletnie doświadczenie diagnostyczne zdobyte w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Bródnowskiego. >>>

dr n. med. Elwira Bakuła-Zalewska

Wieloletni specjalista w dziedzinie patomorfologii, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Posiada liczne międzynarodowe certyfikaty z zakresu cytopatologii i histopatologii. Uczestniczka wielu zjazdów i konferencji międzynarodowych oraz autorka i współautorka kilkunastu publikacji w zakresie cytopatologii i histopatologii. >>>

Anna Gołębiowska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w prowadzeniu dorosłych pacjentów z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, lipidowej, chorobami autoimmunologicznymi, SIBO oraz z nadwagą i otyłością. >>>

Paula Markowska

Psycholożka i psychoterapeutka w trakcie szkolenia, diagnostka, certyfikowana trenerka TUS. >>>