dr n. med. Elwira Bakuła-Zalewska

Wieloletni specjalista w dziedzinie patomorfologii, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Posiada liczne międzynarodowe certyfikaty z zakresu cytopatologii i histopatologii. Uczestniczka wielu zjazdów i konferencji międzynarodowych oraz autorka i współautorka kilkunastu publikacji w zakresie cytopatologii i histopatologii. >>>

Dr n med. Elwira Bakuła-Zalewska ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku, w 2004 roku, uzyskując specjalizację II stopnia w dziedzinie Patomorfologii.

Jest uczestniczką wielu zjazdów i konferencji międzynarodowych, a także autorką i współautorką kilkunastu publikacji w zakresie cytopatologii i histopatologii w piśmiennictwie polskim i zagranicznym.

Od 2004 roku pełni funkcję starszego asystenta Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej–Curie w Warszawie.

W 2011 roku zdobyła tytuł Doktora Nauk Medycznych w dziedzinie Medycyna.

Od 2014 roku jest współorganizatorką cyklicznych konferencji:  Warszawskich Spotkań Tyreoonkologicznych.

Uzyskała międzynarodowe certyfikaty biorąc udział w licznych kursach z zakresu cytopatologii i histopatologii, w Polsce i za granicą, m.in:

  • „Fine Needles aspiration cytology for practicing cytopathologists”, Lund, Szwecja, 2009;
  • „Gynaecological and non-gynaecological cytopathology-EFCS Tutorial”, Wrocław, 2009;
  • „Diagnostic Problems in cytology with histological correlation for Pathologists and cytopathologists – Symposium and workshop”, Warszawa, 2014;
  • „Diagnostic Cytopathology Course”, Charleston, South Carolina, 2017;
  • „Cytology with Histologic Correlation – pathology course”, Warszawa, 2017.

W Una Medica wraz z dr Wawrzyńcem Bakalarskim wykonuje biopsje aspiracyjne cienkoigłowe pod kontrolą USG oraz analizuje pobierany materiał.