dr hab. n. med. Anna Szymańska

Kardiolog w trakcie specjalizacji z hipertensjologii, specjalista w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Jest certyfikowanym echokardiografistą Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Na co dzień pracuje w II Oddziale Kardiologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego oraz jako adiunkt w Klinice Chorób Serca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  W trakcie kształcenia podyplomowego odbyła staże zagraniczne m.in. w szpitalu uniwersyteckim w Göttingen, w Niemczech. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2021 – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Jest autorką licznych prac naukowych oraz laureatką wielu nagród przyznanych za osiągnięcia naukowe.

Specjalizuje się w echokardiografii oraz diagnozowaniu i leczeniu: nadciśnienia tętniczego, zespołów wieńcowych, migotania przedsionków, stratyfikacji ryzyka i biomarkerach.

Pani doktor wkłada serce w swoją pracę i opiekę nad pacjentami. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, jest zaangażowana i cierpliwa – do każdego podchodzi w sposób indywidualny. Prowadzi konsultacje także w języku angielskim.

Jej hobby to: tenis, joga i jazda na nartach.

 

Anna Szymańska – ZnanyLekarz.pl