mgr Paula Markowska

Psycholożka i psychoterapeutka w trakcie szkolenia, diagnostka, certyfikowana trenerka TUS. >>>

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku „psychologia o specjalności kliniczno-psychoterapeutycznej (AEH)” i studia podyplomowe z diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej (SWPS). Warsztat terapeutyczny zdobywała w ramach Studium Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT w pracy z dziećmi i młodzieżą, licznych szkoleń z zakresu terapii ACT dla dorosłych, kursie interwencji kryzysowej i szkolenia Treningu Umiejętności Społecznych. Aktualnie w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Crescentia), posiadającej rekomendację PTTPB.

Łączy sferę pomagania z działalnością naukową. Oprócz praktyki psychologicznej, w ramach której wspiera osoby doświadczające trudności natury psychicznej, pracuje jako wykładowczyni akademicka, nauczycielka IB oraz psychoedukatorka w organizacji pozarządowej, gdzie realizuje interdyscyplinarne projekty skierowane do dzieci i młodych dorosłych.

Obszary pomocy psychologicznej:

Konsultacja psychologiczna stanowi formę pomocy dla osób w kryzysie życiowym, doświadczających stresu, trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji, zmagających się z obniżonym nastrojem.

Psychoterapia indywidualna to regularny proces, dedykowany osobom w depresji, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości czy osobami w Spektrum nieneurotypowości – ADHD i ASD.

Pierwsza konsultacja zwykle pozwala na wstępne rozpoznanie trudności i wybór formy pomocy, która najtrafniej zaadresuje dyskomfort psychiczny oraz bieżące wyzwania.

Specyfika podejścia w terapii:

Mgr Paula Markowska praktykę psychoterapeutyczną opiera o założenia podejścia poznawczo-behawioralnego, z którym integruje terapię akceptacji i zaangażowania ACT.

Ważna jest dla niej autentyczność, empatia i wsparcie w działaniu.

We współprac z klient_ami koncentruje się na wsparciu osób w postępowaniu zgodnie z ich wartościami, trenowaniu elastyczności psychologicznej i wypracowanie nawyków prowadzących ku zdrowiu w aspekcie psychicznym i somatycznym. W procesie identyfikacji problemu ma na uwadze holistyczne podejście do zdrowia, a połączenie ciała i psychiki uważa za kluczowe dla dobrostanu człowieka.

Kieruje się obowiązującymi zasadami etyki pracy psychologa określonymi w aktualnym Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracę z klient_ami poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie:

Mgr Paula Markowska doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzeniu Treningów Umiejętności Społecznych dla osób w Spektrum, realizacji projektów psychoedukacyjnych, prowadzenia superwizowanej psychoterapii w ramach praktyki własnej.