lek. med. Andrzej Nykaza

Starszy Asystent Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej oraz absolwent Studium Doktoranckiego Wojskowego Instytutu Medycznego, gdzie zajmował się m.in. przewlekłą niewydolnością żylną, a obecnie w ramach pracy doktorskiej - następstwami interwencji wewnątrznaczyniowych na układzie tętniczym kończyn dolnych. >>>

Studiował w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi im. gen. bryg. Bolesława Szareckiego na Wydziale Lekarskim, jest absolwentem Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Specjalizację z chirurgii ogólnej ropoczął po stażu podyplomowym w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie pracował także jako Asystent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej.

Jest autorem m.in. publikacji o leczeniu wycieku chłonki po operacji onkologicznej oraz po operacji na układzie nerwowym współczulnym w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych.

W codziennej pracy zawodowej operuje samodzielnie lub asystuje do całego panelu procedur z zakresu chirurgii naczyniowej i ogólnej. Jego doświadczenie jest bardzo szerokie i obejmuje między innymi operacje w chorobach tętnic, żył i naczyń chłonnych oraz w chorobach aorty piersiowej i brzusznej.

W Centrum Medycznym Una Medica przeprowadza konsultacje flebologiczne, wykonuje USG Doppler żył oraz specjalizuje się w operacyjnym leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej przy zastosowaniu małoinwazyjnych technik takich jak:

  • wewnątrznaczyniowe usuwanie żylaków przy pomocy lasera (EVLT)
  • skleroterapia (także w innych obszarach ciała niż kończyny dolne)
  • leczenie niewydolnych perforatorów, bocznic czy żylaków nawrotowych przy pomocy kleju
  • zabiegi obliteracji mechaniczno-chemicznej żylaków systemem Flebogrif
  • zabiegi V-block i Sclerosafe
  • zamykanie żylaków klejem metodą iniekcyjną (także żylaków okolic intymnych)
  • miniflebektomia
  • hybrydowe leczenie żylaków
  • laserowe usuwanie teleangiectasi i pajączków

Dzięki szerokiej wiedzy, dużemu doświadczeniu, a także wyjątkowej dokładności i przenikliwości zarówno wywiad lekarski jak i przeprowadzane przez dr Andrzeja Nykazę zabiegi są na najwyższym poziomie.