dr n. med. Łukasz Talarek

W 2001 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. W 2004 r. obronił tytuł doktora nauk medycznych z zakresie medycyny. Od 2010 roku jest specjalistą chirurgii klatki piersiowej. Na co dzień pracuje w Klinice Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii w Warszawie. >>>

Praca doktorska (15.12. 2004 r.): Rola IL-15 w uwalnianiu wybranych cytokin zapalnych przez ludzkie neutrofile i komórki jednojądrzaste krwi obwodowej w przebiegu raka płaskonabłonkowego jamy ustnej.