dr n. med. Maria Boczar

Ukończyła studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1994 roku jest specjalistą I stopnia, a od 2002 - specjalistą chirurgii dziecięcej II stopnia. W 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Od 1999 roku pracuje w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka - Oddział Ogólnochirurgiczny i Chirurgii Noworodka. >>>

Współautorka 38 prac naukowych oraz 60 wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Od 1990 roku członkini Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.

Ukończyła kursy organizowane przez Europejskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych m.in. „Anomalies of the gastrointestinal tract”, ”Pediatric urogenital surgery”, ”Pediatric colorectal course”.

Poza obowiązkowymi kursami i stażami w ramach kolejnych egzaminów specjalizacyjnych odbyła też indywidualne szkolenie w zakresie wykonywania badań urodynamicznych, poszerzające jej wcześniejsze doświadczenia kliniczne w tym zakresie, a także uczestniczyła w wielu kursach doskonalących m.in. „Choroby jelita grubego u dzieci”, „Choroby przełyku u dzieci”, „Podstawy Chirurgii Plastycznej”.

Staż podyplomowy odbyła w latach 1987-1989 w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie. W kolejnych latach pracowała w Oddziale Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym, a także w Oddziale Chirurgii Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w Warszawie.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ następstw uszkodzenia układu nerwowego na funkcjonowanie i integrację społeczną dzieci leczonych z powodu przepukliny oponowo-rdzeniowej”.

Prowadzi konsultacje także w języku angielskim, zna biernie rosyjski i francuski.

Jest członkiem Polskiego Związku Brydża Sportowego, odnosiła liczne sukcesy w Mistrzostwach Polski Lekarzy w Brydżu Sportowym. W wolnym czasie dużo czyta. Uwielbia podróżować, łącząc podróże ze swoją kolejną pasją, jaką jest historia sztuki.

Jest mężatką, ma dwoje dorosłych dzieci.