anusitis – zapalenie odbytu

Anusitis – zapalenie odbytu

 

Anusitis czyli zapalenie odbtyu jest jedną z najczęściej występujących chorób odbytu. Może towarzyszyć innym chorobom okolicy odbytu jak choroba hemoroidalna czy szczelina odbytu będąc niejednokrotnie pierwotną przyczyną ich powstania. Anusitis może także współwystępować lub być jedynym objawem nieswoistego zapalenia jelita. Zapalenie odbytu objawia się świądem, czasami pieczeniem lub szczypaniem. Przez wiele lat zapalenie odbytu było potocznie nazywane „zespołem mokrego odbytu”. Chorobę stwierdzano na podstawie obecności wilgotnej treści w okolicy odbytu, która sączyła się z powierzchni zmienionej zapalnie skóry. Pacjentów często także niepokoiła obecność krwi na papierze toaletowym. Dzięki rozwojowi technik diagnostycznych i lepszemu poznaniu mechanizmów immunologicznych odpowiedzialnych za opisywane objawy odchodzi się od przeświadczenia, że przyczynami „zespołu mokrego odbytu” są nieprawidłowe przyzwyczajenia toaletowe i związane z nimi nadmierne czynności higieniczne.

 

Przyczyny powstania:

Choroby okolicy odbytu mogą mieć różną etiologię, natomiast dolegliwości zgłaszane przez pacjenta są właściwie jedynie objawem innej patologii. Zapalenie odbytu jest niejednorodną grupą chorób, dlatego podstawą diagnostyki jest dokładne zebranie wywiadu przez lekarza, który może nasuwać podejrzenie przyczyny zakaźnej, alergicznej, po radioterapii, autoimmunologicznej czy innego typu nadwrażliwości.

 

Leczenie

Leczenie ogranicza się właściwie do prawidłowo dobranej farmakoterapii (zależnie od przyczyny powstania zapalenia). Choroba ma charakter przewlekły i nawracający, nieleczona może powodować nadmierne rozciąganie anodermy, która w takiej sytuacji doprowadza do powstania choroby hemoroidalnej. Przewlekłe stany zapalne odbytu mogą także powodować uszkodzenie więzadła Parksa lub powstania szczeliny odbytu poprzez nasilenie procesu zwyrodnienia włókien kolagenowych. W stanach zaostrzenia, zależnie od lokalizacji zmian zapalnych zapalenie odbytu może doprowadzić do powstania ropni okołoodbytniczych a nawet przetok okołoodbytniczych. Charakterystyczny przebieg choroby z okresami zaostrzeń i remisji jest przyczyną bagatelizowania problemu przez pacjentów. Konsekwencje takiego postępowania mogą doprowadzić do powstania choroby, która jest znacznie bardziej obciążająca dla pacjenta i nierzadko wymaga leczenia zabiegowego.

Promocja USG - taniej w pakiecie
Promocja USG - taniej w pakiecie

Dwa badania nowoczesnym aparatem USG w łącznej cenie 260 zł.

W zakres promocji wchodzą następujące 2 dowolne badania USG:
- piersi (sutka)
- szyi i tarczycy
- ślinianek
- jamy brzusznej
- jamy opłucnej
układu moczowego
- tkanki podskórnej (jedna okolica)
- węzłów chłonnych (jedna okolica ciała, dwustronnie)
oraz
- jąder
- gruczołu krokowego

Zadzwoń i zarezerwuj miejsce! Tel: 668 88 00 42
Serdecznie zapraszamy!