dr n. med. Olga Rostkowska

Absolwentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła program specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, zrealizowany w Klinice Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

W 2021 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Wykłada jako nauczyciel akademicki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest laureatką stypendiów zagranicznych w Komisji Europejskiej (Luksemburg), Światowej Organizacji Zdrowia (Kopenhaga) oraz Stałym Komitecie Lekarzy Europejskich (Bruksela). Pracowała jako doradca Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W zakresie jej zainteresowań szczególne miejsce zajmuje medycyna stylu życia. Ta dziedzina medycyny uwzględnia wiele aspektów zdrowego trybu życia, takich jak: właściwe odżywianie, sport oraz odpowiedni wypoczynek.

W 2021 r. uzyskała amerykański dyplom Certified Lifestyle Medicine Physician (IBLM Diplomate). Jest jednym z niewielkiej grupy specjalistów, posiadających taki certyfikat w Polsce. Dyplom IBLM jest gwarancją posiadania wyspecjalizowanej wiedzy w praktyce medycyny stylu życia oraz kompetencji w tym zakresie. Certyfikat jest wydawany wspólnie z uznanymi kontynentalnymi i krajowymi stowarzyszeniami i towarzystwami medycyny stylu życia.

Do chorób leczonych przez dr n. med. Olgę Rostkowską należą:

  • Hipercholesterolemia
  • Choroby wewnętrzne
  • Otyłość
  • Miażdżyca
  • Cukrzyca typu 2
  • Nadciśnienie tętnicze