mgr Justyna Jessa

Doświadczony dietetyk, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w prowadzeniu kobiet w ciąży, małych dzieci, a także pacjentów z chorobami metabolicznymi i autoimmunologicznymi oraz SIBO. W Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w ramach pracy doktorskiej ukończyła badanie nad bezpieczeństwem stosowania diet eliminacyjnych u dzieci z autyzmem. >>>

Jest też dietetykiem klinicznym Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka, gdzie prowadzi pacjentów z fenyloketonurią oraz konsultuje dla lekarzy diety dzieci z problemami ogólnopediatrycznymi, jak niedobór masy ciała, otyłość, niedobory pokarmowe, czy alergie pokarmowe.

Prowadzi także dorosłych pacjentów z chorobami metabolicznymi i autoimmunologicznymi.

Prowadzi kobiety w ciąży, również powikłanej otyłością, niedokrwistością, cukrzycą i chorobami autoimmunologicznymi. Pracuje z kobietami w okresie laktacji i rodzicami niemowląt.

Ma odpowiednie kwalifikacje i  doświadczenie w interpretacji testów oddechowych wodorowo-metanowych i w prowadzeniu terapii dla osób z zespołem przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim (SIBO).

Współpracuje z lekarzami różnych specjalizacji, w tym z pediatrą, diabetologiem, endokrynologiem, ginekologiem, internistą, gastroenterologiem, kardiologiem.

Prowadzi konsultacje także w języku angielskim.

W ramach współpracy z Fundacją WIEMY CO JEMY Nauka i Edukacja Społeczna dla Zdrowia prowadzi internetowe wykłady na żywo (webinaria) na temat żywienia kobiet w ciąży oraz dzieci w różnym wieku.

Czym wyróżnia się dobry dietetyk kliniczny?

W wielu schorzeniach dieta stanowi nieodłączny element leczenia. Niestety pacjenci często cierpią na więcej niż jedną chorobę dietozależną. Dlatego kluczowe jest prawidłowe dobranie zaleceń dietetycznych, które będą korzystnie wpływały na leczenie wszystkich występujących schorzeń jednocześnie. Jest to trudne, ponieważ zalecenia dietetyczne w różnych chorobach wzajemnie się wykluczają. Na przykład pacjentowi z cukrzycą zaleca się bogatobłonnikową dietę, ponieważ błonnik wpływa na utrzymanie prawidłowej gospodarki węglowodanowej. Jeżeli jednak ten sam pacjent z cukrzycą cierpi dodatkowo na SIBO (zespół przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim), to dieta bogatobłonnikowa będzie wzmagała namnażanie bakterii jelitowych i znacznie nasilała dolegliwości. Taki pacjent musi być pod opieką dietetyka, który nie specjalizuje się tylko w jednej dziedzinie, ale potrafi stworzyć dla pacjenta protokół terapeutyczny uwzględniający całokształt problemów i wspierający leczenie współwystępujących chorób. Dietetyk musi więc umiejętnie opracowywać zalecenia, czerpiąc z szerokiej wiedzy na temat fizjologii działania organizmu człowieka i patologii chorób oraz swoich doświadczeń klinicznych.